Вечерно Богослужение

ВЕЧЕРНО БОГОСЛУЖЕНИЕ 1

Свещеникът: Благословен е нашият Бог всякога, сега и винаги и във вечни векове.

Певец: Амин!

Свещеник: Слава на Тебе Боже наш, Слава на Тебе, Царю небесни, Утешителю Дух на истината, Който Си навсякъде и всичко изпълваш, Съкровище на благата и Подателю на живота! Дойди и всели се в нас и ни очисти от всяка сквернота и спаси Благий нашите души!

Певец: Свети Боже, Свети Крепки, Свети Безсмъртни, помилвай нас

(3 пъти)

Слава на Отец и Син и Свети Дух, сега, и винаги, и във вечни векове. Амин!

Пресвета Троице, помилвай нас, Господи очисти греховете ни, Владико прости беззаконията ни, Светий посети и изцели  немощите ни, заради Твоето име.

Господи, помилуй! (3 пъти).

Слава на Отец и Син и Свети Дух, сега, и винаги, и във вечни векове. Амин!

Отче наш, Който Си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес; и прости ни нашите дългове, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни подлагай на изкушение, но ни избави от лукавия.

Свещеникът: Защото Твое е царството и силата, и славата на Отец и Син и Свети Дух,  сега и винаги и във вечни векове.

Певец: Амин!

Господи, помилуй!  (12пъти)

Слава на Отец и Син и Свети Дух, сега, и винаги, и във вечни векове. Амин!

Дойдете да се поклоним на Царя, нашия Бог!

Дойдете да се поклоним и паднем пред Христа, Царя, нашият Бог!

Дойдете да се поклоним и паднем пред Самия Христос, нашия Цар и Бог!

Псалом 103 2 : 3

Величай, душо моя, Господа! Господи, Боже мой, Ти си дивно велик; със слава и величие си облечен. Ти Се обличаш в светлина като с дреха, разпростираш небесата като покрив на шатър; Ти градиш над небесните води Своите горни чертози, правиш облаците Своя колесница, шестваш върху крилете на вятъра. Ти правиш ветровете Свои вестители, огнените пламъци – Свои служители. Ти си поставил земята на твърди основи: тя няма да се поклати за вечни времена.  Покрита беше с водни стихии като с дреха; водите покриваха планините. От Твоята заплаха те побягваха, от трясъка на Твоя гръм бързо отминаваха; издигаха се по планините, снишаваха се в долините до мястото, което им беше определил. Ти си поставил предел, който водните стихии няма да преминат и няма да се върнат отново да покрият земята. Ти превърна изворите в потоци и те текат между планините, поят всички диви зверове и дивите магарета утоляват жаждата си. Край тях обитават небесни птици, сред клоните издигат гласовете си. Ти напояваш планините от Своите височини, с плодовете на Твоите дела се насища земята. Ти правиш да растат трева за добитъка и растения за полза на човека и така произвеждаш от земята храна и вино, което весели сърцето на човека, и маслиново масло, от което блести лицето му, и хляб, който дава сила на човешкото сърце. Насищат се дърветата на Господа, ливанските кедри, които Той насади; по тях птиците си правят гнезда, кипарисите са жилища на щъркелите, високите планини са жилища на козлите, а скалите са убежища на зайците. Той направи луната да отмерва времената, слънцето да знае кога да залязва. Ти разстилаш тъмнина, настъпва нощ и тогава бродят всички горски зверове; млади лъвове реват за плячка и искат от Бога храна за себе си. Когато слънцето изгрее, те се прибират и лягат в своите леговища. Човек отива по делата си и се труди до вечерта. Господи, колко многобройни са делата Ти! Всички тях Си създал с мъдрост; земята е пълна с Твоите творения. Ето това огромно и пространно море! Там има безброй морски твари, малки и големи живи същества. Там плават кораби, там е онзи левиатан , който си създал да се гмурка в него. Всички те от Тебе очакват да им дадеш храна навреме. Даваш им и те я събират, отваряш ръката Си и те се насищат изобилно. Скриваш лицето Си и те се ужасяват, отнемаш диханието им и те умират, и отново се връщат в пръстта. Изпращаш Духа Си и те биват създадени. Така обновяваш лицето на земята. Славата на Господа да пребъдва за вечни времена! Да се весели Господ за делата Си! Погледне ли към земята, тя се тресе; допре ли се до планините, те димят. Ще пея на Господа, докато съм жив, ще величая моя Бог, докато съществувам. Нека Му бъде приятна моята песен; ще се веселя в името на Господа. Нека изчезнат грешниците от земята и да няма вече нечестиви! Величай, душо моя, Господа!

Слава на Отец и Син и Свети Дух, сега, и винаги, и във вечни векове. Амин!

Алилуия, Алилуия, Алилуия, слава на Тебе Боже!

Алилуия, Алилуия, Алилуия, слава на Тебе Боже!

Алилуия, Алилуия, Алилуия, слава на Тебе Боже, Ти си наша надежда, Господи, слава на Тебе!

Свещеникът: Мирната/ Великата ектения /: 4

С душевен мир на Господа да се помолим.

За да ни се изпрати мир от небето и за спасението на нашите души, на Господа да се помолим.

За мира на целия свят, за стоенето в доброто на светите Божии църкви и единението им, на Господа да се помолим.

За тоя свят храм, и за тия, които с вяра, благоговение и страх Божий влизат в него, на Господа да се помолим.

За високопреосвещения наш митрополит /името/, почитаното свещенство, за дяконството в Христа, за всички църковнослужители и народа, на Господа да се помолим.

За нашите управници, за правителството и войнството ни, на Господа да се помолим . 5

За благоприятен климат, за изобилие на земните плодове и за мирни времена, на Господа да се помолим.

За ония, които плават, пътуват, боледуват, страдат, за пленените и за тяхното спасение, на Господа де се помолим.

За да се избавим от всяка скръб, гняв, беда и нужда, на Господа да се помолим.

Защити, спаси, помилвай и ни запази, Боже, с Твоята благодат.

Като поменем заедно с всички светии Пресветата, Пречиста, Преблагословена, Славна наша Владичица Богородица и винаги Дева Мария, нека сами себе си и един на друг, и целия си живот на Христа Бога да отдадем.

Певец: На Тебе, Господи!

Свещеникът чете молитвата: Господи, щедри и милостиви, дълготърпеливи и многомилостиви, послушай нашата молитва и обърни внимание върху гласа на нашето моление; стори с нас според благата Си воля; Ръководи ни по пътят към Теб, за да ходим в Твоята истина; развесели сърцата ни за да се боим от Твоето Свято Име; защото Ти си велик и правиш чудеса; Ти си единствен Бог, и няма подобен на Тебе между боговете, Господи; безподобен в милостта и благ в силата, за да помагаш, утешаваш и спасяваш всички, които се надяват на Твоето Свято Име.

Възглас: Защото на Тебе подобава всяка слава, чест и поклонение на Отец и Син и Свети Дух, сега и винаги и във вечни векове.

Певец: Амин!

Катизма 6

Свещеникът: Пак и отново, с душевен мир на Господа да се помолим!

Певец: Господи, помилуй!

Свещеник: Защити, спаси, помилвай и ни запази, Боже, с Твоята благодат.

Певец: Господи, помилуй!

Свещеникът: Като поменем заедно с всички светии Пресветата, Пречиста, Преблагословена, Славна наша Владичица Богородица и Винагидева Мария, нека сами себе си и един на друг, и целия си живот на Христа Бога да отдадем.

Певец: На Тебе, Господи!

Свещеникът чете молитвата: Господи, не ни изобличавай в раздразнението Си, нито ни наказвай в гнева Си; но направи с нас, според Твоята милост, Лекарю и Целителю на нашите души, ръководи ни към пристанището на Твоята воля; просвети очите на сърцата ни, за да познаем твоята истина, и ни дай да преминем останалото време на днешния ден и всичкото време на нашия живот мирно и безгрешно, заради молитвите на св. Богородица и на всички светии. Защото Твоя е властта и Твое е царството исилата и славата, на Отец и Син и Свети Дух, сега и винаги и във вечни векове.

Певец: Амин!

Пее се Господи извиках към Тебе… по гласа на стихирите

Свещеника кади цялата църква

Певец:     псалом 140, 141, 129 и 116

Господи, извиках към Тебе, чуй ме. Послушай ме, Господи. Господи, извиках към Тебе; побързай към мене; чуй моя глас, когато Тебе призовавам, чуй ме Господи!

Нека се възнесе молитвата ми пред Тебе като тамян; издигането на ръцете ми да бъде като вечерна жертва, чуй ме Господи!

Господи, постави стража на устата ми, пази вратата на устните ми;

Не насочвай сърцето ми към лоша дума, за да върша безсмислени дела на неправда

С хора, които правят зло, и няма да вкуся от техните трапези.

Накаже ли ме праведникът – това е милост; изобличи ли ме – товa е най-добър елей, който главата ми няма да отхвърли,

Защото и моята молитва е винаги против техните злини. Техните управници бяха захвърлени в скалисти места

И чуха думите ми, защото са приятни. Нашите кости са разпръснати като разцепени и раздробени в земята камъни в устата на преизподнята.

Защото към Тебе, Господи Боже, са отправени очите ми; в Тебе намерих убежище; не отхвърляй душата ми!

Запази ме от уловките на капани, поставени за мене, от клопките на онези, които правят злини.

Неправедните нека паднат в собствените си мрежи, докато аз единствен ще премина.

С гласа си призовах Господа, с гласа си на Господа се моля.

Ще излея пред лицето Му своята тъжна песен; ще обявя пред Него затрудненията си.

Когато почувствам немощен своя дух, Ти знаеш моята пътека.

Поставиха тайно капан за мене на пътя, по който вървя.

Поглеждам надясно и виждам, че никой не ми обръща внимание;

изгуби се убежището за мене, никой не се грижи за моята душа.

Господи, Тебе призовах и казах: „Ти си мое прибежище, мой дял в земята на живите.

Вслушай се в моето ридание, защото станах твърде незначителен;

избави ме от онези, които ме преследват, защото те са по-силни от мене.

Стихири на 10

Изведи от затвора душата ми, за да славя Твоето име.

Праведните се събират около мене, защото Ти се грижиш за мене.“

Стихири на 8

От глъбините на душата си зова към Тебе, Господи: „Господи, чуй гласа ми,

Вслушай се внимателно в моите молби.

Стихири на 6

Господи, ако Ти помниш прегрешенията –кой би могъл да избегне осъждането, Господи? Но у Тебе е опрощението и затова Ти вдъхваш благоговение.“

Надявам се на Господа, душата ми се надява; на Неговото слово се уповавам.

Душата ми копнее за Господа повече, отколкото нощната стража очаква утрото, много повече, отколкото стражата очаква утрото. Нека Израил да се уповава на Господа!

Защото милосърдието е у Господа и пълното спасение е у Него. Той ще спаси Израил от всичките му прегрешения.

Прославяйте Господа, всички езичници, прославяйте Го, всички народи;

Защото Неговата милост към нас е велика и верността на Господа пребъдва вечно.

Слава …на светията

Свещеника  чете молитвата на входа: Вечер, сутрин и по пладне славим, благославяме, благодарим и се молим на Тебе, Владико на всичко; изправи нашата молитва като тамян пред Тебе и не давай да се отклоняват сърцата ни в лукави думи или помисли; но ни избави от всички; които ловят душите ни; защото към Тебе, Господи, Господи са обърнати нашите оши, и на Тебе се надяваме; не ни посрамяй Боже наш.

Възглас: Защото на Тебе подобава всяка слава, чест и поклонение на Отец и Син и Свети Дух, сега и винаги и във вечни векове.

И сега… Догматик

Свещеникътвзима кадилницата, обхожда ооло Престола, излиза от северната врата и застава на определеното място, където кади. После благославя Входа, като казва:

Благословен е входа на твоите светии всякога, сега и винаги, и във вечни векове. Амин.

Като свършат певците възглася:

Свещеникът: Премъдрост, да стоим благоговейно.

Певец: Иисусе Христе, Тиха Светлина от светата слава на безсмъртния, светия и блажен небесен Отец. Като стигнахме до края на деня и видяхме вечерната светлина, възпяваме Отца и Сина, и Светия Дух-Бога. Сине Божий, Който даваш живот, достоен Си през всички времена да бъдеш възпяван с приятни гласове: затова и светът Те слави.

Свещеникът – възглася: Вечерният прокимен

Певец- прокимена 7за деня

В неделя вечер, глас 8-ми.

Сега благословете Господа всички раби Господни.

Стих. Вие, които стоите в храма Господен, в дворовете на дома на нашия Бог.

В понеделник вечер, глас 4-ти.

Господ ще ме послуша, когато викам към Него.

Стих. Бог на моята правда ме чува, когато викам към Него.

Във вторник вечер, глас 1-ви.

Твоята милост, Господи, ще ме съпътства през всички дни на моя живот.

Стих. Господ ме пасе, и от нищо няма да ме лиши, и на злачно място там ще ме настани.

В сряда вечер, глас 5-ти.

Боже чрез Своето име ме спаси и със силата Си ме защити.

Стих. Боже, вслушай се в молитвата ми, обърни внимание какво ще кажа.

В четвъртък вечер, глас 6-ти.

Моята помощ идва от Господа, Който сътвори небето и земята.

Стих. Повдигам очи към планините: От къде ще ми дойде помощ?

В петък вечер, глас 7-ми.

Боже, защитник мой си Ти и милостта Ти ще ме изпревари.

Стих. Изтръгни ме от ръцете на моите врагове, Боже, и от тези, които въстават срещу мене ме избави.

В събота вечер, велик прокимен, глас 6-ти.

Господ е Цар, облечен с величие.

Стих. Господ е облечен и препасан със сила.

Стих. Затова светът е укрепен и няма да се поклат.

Стих. Твоят престол е утвърден открай време. Ти си вечен.

Свещеникът: Премъдрост

Певец:чете паримии 8  / Паримиите се четат подред от целия Стар Завет. Дължината им по преценка; без прекъсване по средата. Ако е празник се четат само полагащите се за празника./

Ще се чете от…..(пример-…от трета книга на Царете, или от книга Битие…)

Свещеникът: Да внимаваме

Певец: чете определеното четиво.

След изчитането на паримиите свещеникът затваря Царските двери и казва сугуба (двойна, усърдна) ектения

Свещеникът: Да речем всички от цялата си душа и целия си разум, да речем.

Господи, Вседържителю, Боже на нашите отци, молим Ти се, чуй ни и помилвай.

Помилвай ни Боже, по голямата Си милост, молим Ти се, чуй ни и помилвай.

Още се молим за нашите управници, правителството и войнството ни, и нашият Господ Бог, особено да им съдейства и помага във всичко.

Още се молим за Високопреосвещения наш митрополит /името/, за нашите братя свещеници, свещеномонаси, свещенодякони и монаси, и за всички в Христа наши братя.

Още се моли за блажените и винаги помнени създатели на този свят храм /или тая света обител/ и за всички по-рано починали наши отци и братя, които лежат тук- и навсякъде погребаните православни.

Още се молим за милост, живот, здраве, спасение, прощение и освобождение от греховете на всички благочестиви и Православни християни.

/Тук е мястото за допълнителните прошения/

Още се молим за дарителите и добротворците в този свят храм, за ония, които се трудят и пеят, за стоящите пред Тебе люде, които очакват от Тебе големи и богати милости.

/Свещеника чете молитвата на усърдното моление/:

Господи, Боже наш, приеми това усърдно моление от Твоите раби и ни помилвай по множеството Твои милости, и изпрати Твоите щедрости върху нас и върху всички Твои люде, които очакват от Тебе богата милост.

Възглас: Защото Си милостив и човеколюбив Бог, и на Тебе, Отец и Син и Свети Дух, въздаваме слава, сега и винаги и във вечни векове.

Певец: Амин!

Сподоби ни, Господи, през тази вечер да се запазим от грях. Благословен Си, Господи, Боже на нашите отци и хвално и прославено да е името Ти во-веки, Амин. Да бъде Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме. Благословен Си Ти, Господи, научи ме на Твоите наредби. Благословен Си, Владико, вразуми ме чрез Твоите наредби. Твоята милост, Господи, е вечна, делата на ръцете Си не изоставяй. На Тебе подобава хвала, на Тебе подобава пение, на Тебе слава подобава- на Отец и Син и Свети Дух, сега и винаги и във вечни векове, Амин.

Свещеникът: допълващата /просителната/ ектения 9

Да допълним вечерната си молитва към Господа.

Певец:  Господи помилуй

Защити, спаси, помилвай и ни запази, Боже, с Твоята благодат.

Певец:  Господи помилуй

Цялата вечер да бъде съвършена, свята, мирна и безгрешна, от Господа да просим.

Певец:  Подай Господи

Ангел на мира, верен наставник, пазител на душите и телата ни, от Господа да просим.

Прощение и освобождение от греховете и прегрешенията ни, от Господа да просим.

Доброто и полезното за душите ни и мир за света, от Господа да просим.

Да завършим останалото време от живота ни в мир и покаяние, от Господа да просим.

Християнски, безболезнен, непосрамен, мирен край на нашия живот и добър отговор пред страшния Христов съд, от Господа да просим.

Като поменем заедно с всички светии -Пресветата, Пречиста, Преблагословена, Славна наша Владичица, Богородица и Винагидева Мария, нека сами себе си и един на друг, и целия си живот на Христа Бога да отдадем.

Певец:  На Тебе Господи.

Свещеникът чете молитвата: великий и Всевишни, Боже, Ти, Който Си безсмъртен и живееш в недостъпна светлина, Който премъдро Си създал цялото творение и Си разделил светлината от тъмнината, като Си поставил слънцето да владее деня, а луната и звездите да владеят нощта; Ти, Който Си сподобил нас, грешните, и в този час да застанем пред Твоето лице с изповед и да Ти принесем вечерно славословие; Ти Сам, Човеколюбиви Боже, изправи нашата молитва, като кадило пред Тебе и я приеми като благоуханна миризма; дай ни тази вечер и настъпващата нощ да премине мирно; облечи ни в оръжието на светлината, избави ни от нощния страх и от всяко нещо, което се случва в тъмнина; и ни дай сън , който Си ни дарувал за успокоение на нашата немощ, свободен от всяко дяволско мечтание. Да, Владико, подателю на добрините, дай ни и през нощта на леглата си сърдечно съкрушение да спомняме Твоето име и да се просвещаваме с поучаване в Твоите заповеди, та с душевна радост да станем и да славословим Твоята благост, като принасяме на добросърдечието Ти моления и молитви за своите съгрешения и за съгрешенията на всички твои люде, които посети с милостта Си заради молитвите на света Богородица.

Възглас: Защото Си благ и човеколюбив Бог, и затова прославяме Тебе, Отец и Син и Свети Дух, сега и винаги и във вечни векове.

Певец: Амин!

Свещеникът: Мир на всички

Певец: И на твоя дух

Свещеникът: Да преклоним главите си пред Господа

Певец: Пред Тебе, Господи!

Свещеникът чете молитвата: Господи, Боже наш, Който Си преклонил небесата и Си слязъл да спасиш човешкия род, погледни милостиво на нас, Твоите раби, и на Твоето наследие; защото пред Тебе, страшният и човеколюбив Съдия, Твоите раби преклониха главите си и наведоха вратовете си, като не очакват помощ от човеци, но очакват Твоята милост и на Тебе се надяват за спасение; пази ги във всяко време, и след тази вечер, през настъпващата нощ от всеки враг, от всяко враждебно дяволско действие, от суетни помисли, и от лукави, греховни спомени.

Възглас: да бъде благословена и препрославена властта на Твоето царство, на Отец и Син, и Свети Дух, сега и винаги и във вечни векове.

Певец: Амин!

  • Ако има петохлебие: литиите и целия ред на петохлебието. Ако няма петохлебие, веднага стиховните стихири.
  • Първата от стиховните стихири винаги се изпява направо без стих, а пред другите се изпява по един от следните два стиха:

Стих. Повдигам очи към Тебе, Който имаш Своя престол на небето! Ето както очите на слугите гледат към ръката на господаря им, кактo очите на слугинята – към ръката на господарката и?, така и нашите очи са обърнати към Господа, нашия Бог, докато Той се смили над нас.

Стих. Бъди милостив към нас, Господи, бъди милостив, защото сме подложени на презрение;   душата ни е достатъчно преситена на хули от надменни и на унижение от горделиви.

Ако е събота, пред стиховните стихири изпяваме по един от следните стихове:

Господ е Цар, облечен с величие.

Стих. Господ е облечен и препасан със сила.

Стих. Затова светът е укрепен и няма да се поклати.

Стих. Твоят престол е утвърден открай време. Ти си вечен.

Ако е Господски празник, изпяваме неговите стихове. Също така и, ако празнуваме някой голям светия.

Слава … и съответната стихира, ако има такава. Ако няма, Слава… и сега… Богородичен.

Певец: Сега, Владико, Твоят слуга може да си отиде в мир, както бе думата Ти; защото очите ми видяха спасението, което Ти си приготвил пред всички народи- светлина за просвета на езичниците и слава на Твоят народ Израел.

Певец: Свети Боже, Свети Крепки, Свети Безсмъртни, помилвай нас (3 пъти)

Слава на Отец и Син и Свети Дух, сега, и винаги, и във вечни векове. Амин! Пресвета Троице, помилвай нас, Господи очисти греховете ни, Владико прости беззаконията ни, Светий посети и изцели  немощите ни, заради Твоето име.

Господи, помилуй! (3 пъти).

Слава на Отец и Син и Свети Дух, сега, и винаги, и във вечни векове. Амин!

Отче наш, Който Си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес; и прости ни нашите дългове, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни подлагай на изкушение, но ни избави от лукавия.

Свещеникът: Защото Твое е царството и силата, и славата на Отец и Син и Свети Дух,  сега и винаги и във вечни векове.

Певец: Амин;… /отпустителните тропари/

Свещеникът: Премъдрост

Певец: Благослови

Свещеникът: Христос е нашият Бог, Който е благословен всякога, сега, и винаги, и във вечни векове.

Певец: Амин.

Небесни царю, укрепи управниците, Правителството и войнството ни, вярата утвърди, народите укроти, света умири, тоя свят храм /тая света обител/ добре запази, по-рано отишлите си наши отци, братя и сестри в селенията на праведните настани, и нас в покаяние и изповед приеми, защото Си благ и човеколюбец.

Свещеникът:  Пресвета Богородице спаси нас

Певец: По-почитана от Херувимите и несравнено по-славна от Серафимите, нетленно родила Бог Слово, Ти, Която Си наистина Богородица величаем.

Свещеникът:  Слава на Тебе, Христе Боже, надежда наша, слава на Тебе!

Певец: Слава на Отец, и Син, и Свети Дух,  и сега, и винаги, и във вечните векове, Амин! Господи помилуй (3пъти). Благослови !

Свещеникът казва отпуста:  (Ако е неделя: Възкръсналият от мъртвите) Христос, истинския наш Бог, по молитвите на Своята Пречиста Майка, на честните небесни и безплътни сили, на славния Пророк Предтеча и Кръстител Йоан, на светите славни и всехвални апостоли, на светите славни и добропобедни мъченици, на преподобните и богоносни наши отци, на всички български светии /имената на светиите на деня/, чиято памет честваме, и на всички свои светии, да ни помилва и спаси, като благ и човеколюбец. Свещеникът се обръща към св. Престол и казва: Заради молитвите на светите наши отци, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас!

Певец: Амин.

След отпуста хората се покланят на иконите, отиват при свещеника да ги помаже с елей от кандилото, като по този начин си взимат благословение и си отиват. 10