Вечерното Богослужение 3

3 Според всички служебници от няколко века насам, светилничните молитви се четат тук наведнъж, по време на четенето на 103 псалом. Но аз им връщам значението и мястото, което са имали и заемали. Това става ясно от съдържанието им. През 15ти и 16ти век някои от дотогава използаните вечерни светилнични молитви отпаднали от употреба или били заменени с други. През същия период като вечерни били използвани и някои утринни молитви. Общият им брой най-често бил 10 или 11, но в някои Молитвослови били дадени текстовете на 7, 9, 12, 13 или 15 молитви. Всички светилнични молитви са съставени в мн.ч., т.е. представляват молитви на цялата християнска община и били произнасяни гласно.

This entry was posted in Bogoslujenie. Bookmark the permalink.