Вечерното Богослужение 7

           7С тази дума, на гръцки означаваща “предстоящ, предлежащ”, “нещо, което предшества”, сега се наричат 2 или 3 стиха от различни псалми, пеещи се антифонно. В древността прокименът се е състоял обикновено от цял псалом, пеенето на който е предхождало четенето на Свещеното Писание.

This entry was posted in Bogoslujenie. Bookmark the permalink.