Вечерното Богослужение 9

             9Просителна ектения – просителната ектения е развитие и допълнение на великата ектания. В гръкоезичните църкви я наричат „допълваща” (първото и прошение е „ Да допълним молитвата си …”, а преводът в нашите служебни е неточен ). Била част от всички азматични последования. Представлявала елемент на отпустителен чин, състоящ се от ектения, богословения и главопреклонителна молитва. Била разположена в края на последованията.

This entry was posted in Bogoslujenie. Bookmark the permalink.