Author Archives: svpetka

Вечерното Богослужение 10

10“Миросване” или помазване с елей от кандило. Миросването или помазването на християните с елей, взет от кандило, горящо пред икона или мощи, е практика с древен произход. Определението “миросване” е неправилно, тъй като в случая става въпрос за помазване с … Continue reading

Posted in Bogoslujenie | Comments Off on Вечерното Богослужение 10

Вечерното Богослужение 9

             9Просителна ектения – просителната ектения е развитие и допълнение на великата ектания. В гръкоезичните църкви я наричат „допълваща” (първото и прошение е „ Да допълним молитвата си …”, а преводът в нашите служебни е неточен ). Била част от … Continue reading

Posted in Bogoslujenie | Comments Off on Вечерното Богослужение 9

Вечерното Богослужение 8

              8От гръцки се превежда като: сравнение, притча, пословица, поучително изречение. Това е богослужебно четиво, предимно от Ставия Завет.

Posted in Bogoslujenie | Comments Off on Вечерното Богослужение 8

Вечерното Богослужение 7

           7С тази дума, на гръцки означаваща “предстоящ, предлежащ”, “нещо, което предшества”, сега се наричат 2 или 3 стиха от различни псалми, пеещи се антифонно. В древността прокименът се е състоял обикновено от цял псалом, пеенето на който е предхождало … Continue reading

Posted in Bogoslujenie | Comments Off on Вечерното Богослужение 7

Вечерното Богослужение 6

            6Чете се всеки ден вечер една и сутрин една. Четат се подред без събота и неделя.

Posted in Bogoslujenie | Comments Off on Вечерното Богослужение 6

Вечерното Богослужение 5

                5 Молитвата за всички, в т.ч. за управляващите, е изконно свойствена на християните, защото е продиктувана от любовта. Поради това ап. Павел пише:” И тъй, моля преди всичко да се правят просби, молитви, молби, благодарения за всички човеци, за … Continue reading

Posted in Bogoslujenie | Comments Off on Вечерното Богослужение 5

Вечерното Богослужение 4

4Думата „ектения” е гръцка и произхожда от „ектенис” – пространен, продължителен, обстоен. Представлява поредица от последователно свързани кратки молитви или прошения. Във Византийската богослужебна традиция ектениите са свързани със молитви, чиито край представлява възглас на ектенията. Ектенията, отговорът на народа, … Continue reading

Posted in Bogoslujenie | Comments Off on Вечерното Богослужение 4

Вечерното Богослужение 3

3 Според всички служебници от няколко века насам, светилничните молитви се четат тук наведнъж, по време на четенето на 103 псалом. Но аз им връщам значението и мястото, което са имали и заемали. Това става ясно от съдържанието им. През … Continue reading

Posted in Bogoslujenie | Comments Off on Вечерното Богослужение 3

Вечерното Богослужение 2

2 Без преувеличение може да се каже, че в ранната Църква, псалмите са не само един от пророческите и молитвените върхове на Стария Завет, но и някакво особено откровение, вътре в откровението. Ако цялото Писание пророчества за Христос, изключителното значение … Continue reading

Posted in Bogoslujenie | Comments Off on Вечерното Богослужение 2

Вечерното Богослужение 1

              1Вечернята е най-древното по произход последование от денонощния богослужебен кръг. Съгласно юдейската традиция, денонощието започвало със залеза на слънцето. Това било свързано с библейския разказ за сътворението, според който то започнало от вечерта “Настана вечер, настана утро – ден … Continue reading

Posted in Bogoslujenie | Comments Off on Вечерното Богослужение 1